יד ביד היא עמותה לחינוך דו-לשוני לילדים יהודים וערבים, הפועלת במסגרת החינוך הפורמלי, וזוכה לתמיכת משרד החינוך. יד ביד הוקמה בשנת 1997 ומקיימת בבתי הספר שלה מערכת שוויונית המחנכת לקבלת האחר והבנתו, ומפתחת תוכניות לימוד מתאימות ומיוחדות לשם כך.  

שאיפתנו היא ליצור דגם חדש של יחסים בין ערבים ליהודים, שיאפשר לילדים, להורים ולאנשי חינוך בבית הספר ובקהילה לפתח מערכת יחסים מתמשכת של שיתוף פעולה שוויוני, דו-קיום וחינוך לשלום.

בבסיס המפגש השוויוני בבית הספר עומדת התפיסה הדו-לשונית: השפה אינה רק אמצעי תקשורת אלא גם נדבך מרכזי בתרבות של כל אדם. היא משקפת את יחסי הכוחות בתוך החברה. השפות עברית וערבית זוכות אפוא למעמד שווה בבית הספר, והילדים לומדים בשתיהן במקביל. דו-לשוניות בגיל צעיר מפתחת את היכולת ללמוד שפות נוספות אצל הילד, וכן יכולות קוגניטיביות אחרות.

בתי הספר מעודדים את כיבוד המנהגים והחגים של כל התרבויות, הלאומים והדתות המיוצגים בהם על בסיס ערכי סובלנות וכבוד הדדי. המפגש בין ילדים בני תרבויות שונות מבוסס על חשיפה בלתי אמצעית לאחר ולמורשתו, בלי לטשטש את הזהות הייחודית של כל ילד. חגים ומועדים של כל התרבויות ושל כל הדתות המיוצגות בבית הספר נלמדים לפי מקומם בלוח השנה, באופן שמאפשר לתלמידים להעלות את תחושותיהם ואת הסיפור הלאומי כפי ששמעוהו בבית, גם כאשר אינו תואם את הסיפור של חבריהם בני הלאום האחר. 

ההורים, יחד עם צוות המורים, הם קהילת יעד המושתתת על עקרונות השיתוף והשוויוניות העומדים ביסוד השקפת בית הספר. בתי הספר פתוחים בפני כל השכבות והקבוצות בחברה היהודית ובחברה הערבית, והקבלה אליהם אינה תלויה ביכולת הכלכלית של המשפחה או בעמידה במבחנים ובדרישות כלשהן.

המרכז רואה במודל זה דרך והזדמנות לתרום לחיזוק החברה האזרחית בישראל על בסיס של שותפות שוויונית ויחסי גומלין בין האוכלוסיות. דרך הלימוד הדו-לשוני בערבית ובעברית כמו גם החינוך המשותף משנות הגיל הרך יעניקו לילדים כלים לתפקוד דמוקרטי, לחיים משותפים ללא עוינות ופחד, להעשרה של חוויות ההתבגרות של ילדים ערבים ויהודים כאחד ולחיזוק הפלורליזם והרצון לקבל ולכבד כל אחד את תרבותו ושפתו של האחר.