מודל הוראה ג'- מורה יהודיה בכיתה.

במודל הוראה זה מורה יהודיה אחת אחראית על יחידת הלימוד ברמת התכנון וברמת הביצוע. המקצועות שנלמדים על פי המודל הזה הם בדרך כלל המקצועיים והם תלויי מורה. כיום המודל הזה קיים במקצועות הבאים:  חינוך גופני, אומנות, מדעים בכיתה ו'  ומתמטיקה, אזרחות וספרות עברית בחטיבת הביניים.  במודל הוראה זה  התלמידים לומדים בשפת המורה אבל בכל זאת המורה היהודייה חייבת להתחשב בכך שהכיתה היא דו לשונית, ודבר זה חייב לבוא לידי ביטוי הן ברמת תכנון והן ברמת ביצוע.   

  

תכנון:

·    המורות המקצועיות יעבדו בצוותים דו לשוניים לפי נושאי הלימוד למשל, צוות מתמטיקה, צוות מדעים, צוות שפה וספרות, צוות היסטוריה ואזרחות. העבודה בצוותים משותפים תסייע למורות באופן טכני (הכנת חומרי למידה) אך גם תתרום להרחבת אופקיהן ביחס לתרבות השנייה. לצוותים אלו יינתן זמן לעבודה משותפת.

·       המורה תתעד את תכנון השיעור.

·     המורה תבנה את השיעורים כך ששתי התרבויות על מגוון זוויות הראיה שבהן יבואו לידי ביטוי. בנוסף, עולמם החוויתי והרגשי של כלל הילדים יודגש בשיעורים.

·      המורה תכיר ותשלוט במושגים המרכזיים של השיעורים בשתי השפות,ערבית ועברית.

·    המורה תכין טכסטים בעלי תוכן דומה בשתי השפות. כיצד? המורות ידאגו לכך שיהיו ספרי לימוד מקבילים בתוכנם בערבית ובעברית. במידה ואפשרות זו אינה מעשית, תעבוד המורה היהודייה עם המורות הערביות שבצוות המקצועי שלה בהכנת החומרים הדו-לשוניים.

·        הטכסטים יהיו חד לשוניים, אין לשלב את שתי השפות באותו טכסט.

·    בשיעורים ישולבו מגוון דרכי הוראה: אישית, זוגית, קבוצתית כך שיינתן מענה למורכבות ולהטרוגניות של הכיתה.

·       המורה תקפיד להכין אמצעי ההמחשה וחומרי הוראה בשתי השפות באופן מאוזן.

·    הסביבה הלימודית תתוכנן כך שהמושגים המרכזיים בשתי השפות ישולבו בה באופן שוויוני ומשמעותי.

  

מהלך השיעור:

·        הוראות ניהול כיתה  בערבית.

·   המורה תקפיד להשתמש במושגים בשתי השפות, ואפילו עדיף ברב המקרים להשתמש במושגים בערבית במטרה לחזק את הערבית כשפה שנייה ועל מנת להוות מודל לילדים היהודיים.

·   שאלות על הלוח: בכיתות א-ג ייכתבו השאלות בשתי השפות על הלוח במקביל. התלמידים  יעתיקו את רק את השאלות הכתובות בשפת האם  שלהם. החל מכיתה ד' ייכתבו השאלות על הלוח בשתי השפות לסירוגין. בשני המקרים יכולה המורה להיעזר בתלמידים הערבים או להכין מראש את השאלות בערבית בבית ולהדביק אותן על הלוח.

·    המורות ירבו להשתמש באמצעי המחשה לדוגמא: סרטים, ניסויים מדעיים במעבדה, כרטיסיות עבודה בערבית, תמונות על מנת לתת מענה לשונות השפתית והתרבותית של התלמידים.

·        עבודה במגוון דרכי הוראה כדי לענות על המורכות וההטרוגניות של הכיתה.

·        הילדים יקבלו טכסטים כל אחד בשפת האם שלו (דפי מידע, דפי עבודה, מבחנים).

·        התלמידים יכתבו בשפת האם שלהם (מטלות יומיומיות, עבודות חקר, יומנים, מבחנים).

·       התלמידים יקראו את תשובותיהם בשפת האם שלהם. במידה והמורה לא מרגישה בטוחה כתוצאה מאי שליטה בשפה הערבית, היא  תבקש תרגום מאחד התלמידים בכיתה (עדיף ילד יהודי על מנת לעודד את הילדים היהודים שיקשיבו  לעמיתים  הערבים בכיתה.

·        התלמידים יבחרו באיזו שפה לדבר במהלך השיעור.

·        המורה תעודד את הילדים לעזור אחד לשני מבחינת תכנים ומבחינת שפה.

·    המורה, במיוחד בכיתות היסוד,  תיתן תחושה לילדים הערבים שהיא מענה בשבילם, הם תמיד יכולים לפנות אליה בערבית אפילו אם היא לא שולטת בערבית (היא יכולה להיעזר בילד אחר להבין או בעמיתה ערביה בחדר מורים).

·    המורה תזמן אפשרויות של שיתוף פעולה בתהליכי הלמידה בין התלמידים היהודים לתלמידים הערבים (החלוקה לקבוצות ושיתופי הפעולה יכולים להיות על בסיס של תחומי עניין משותפים, למשל ולאו דווקא על החלוקה 'יהודים' 'ערבים'.)

 לאחר השיעור:

·        רפלקציה על כל יחידת לימוד (האם הטכסטים ענו על מגוון הרמות של התלמידים בכיתה, האם המושגים המרכזיים הוטמעו בשתי השפות, האם כל התכנים הועברו לפי התכנון, האם שלבי השיעורים בוצעו כמתוכנן.

המלצות:

·        המורות המקצועיות יבנו תוכנית שנתית ובמסגרתה יציינו את נקודות החיבור עם המקצועות האחרים כך שיתאפשרו חיבורים בין המקצועות השונים במהלך השנה, על-מנת לעודד למידה אינטגרטיבית. למשל במסגרת שיעורי נושא על סביבת הים התיכון ניתן להתייחס לכך גם בשיעורי אמנות, אנגלית ושפה.

·        המורות המקצועיות יהיו בקשר שוטף עם מורות השפה השנייה וייעזרו בהן על-מנת לעשות הטרמה לטכסטים שיילמדו בשיעורים המקצועיים.

·        המורות ייעזרו במורות הערביות בצוות המקצועי להתייעצות והכנת חומרי הלמידה.

·        חובת תיעוד, במיוחד של החומרים בערבית, לשימוש עתידי ( מאגר של טכסטים, תכנון היחידה, רפלקציה, חומרי עזר).

·        להצטייד במיומנות שימוש מילון בערבית לתרגום המושגים מעברית לערבית ולהיעזר בתלמידים מהכיתות הגבוהות בתרגום חומרי למידה לערבית.