מודל הוראה ד' –שיעורי שפה ראשונה וברק"ת

כיום מתנהלים השיעורים במודל זה בהפרדה מוחלטת על פי לאום. השיעורים הנלמדים במודל זה הם שיעורי שפה 1 ושיעורי ברק"ת, בהם המורה והתלמידים הם מאותו לאום ולכן הגדרנו שיעורים אלו כשיעורים חד-לשוניים. המטרה העיקרית בהפרדת התלמידים בלימודי השפה הייתה להגיע לרמה גבוהה ברכישת מיומנויות השפה בקרב התלמידים הן הערבים והן היהודים. כפי שציינו לעיל מטרה זו אכן מושגת אולם כתוצאה מכך נפגעה ההתחנכות המשותפת של בני שני הלאומים. 

לדעתנו גם שיעורים אלו צריכים להתנהל על-פי תפיסה דו-לשונית. כלומר, צריך להיות תכנון משותף של השיעורים הללו הכולל תאום בין שתי המורות לגבי התכנים. כמו כן בסוף כל יחידת לימוד צריך להתקיים מקבץ שיעורים משותפים במטרה לעמוד על הדמיון והשוני בין שתי השפות והתרבויות וכן על-מנת לחזק את האחדות הכיתתית ואת ההתחנכות המשותפת. המודל שאנו מציעים יעזור להשיג את שתי המטרות: גם רמה גבוהה בכישורי שפה וגם התחנכות משותפת לאור חזון העמותה.

 תכנון:

·        הקניית מיומנויות שפה משותפות לשפה העברית ולשפה הערבית. על-מנת לעמוד על הדמיון והשוני בין שתי השפות חשוב שמורות השפה יבנו תוכנית שנתית משותפת, במסגרתה יציינו נקודות חיבור בתכני הלימוד של שתי השפות. נקודות חיבור אלו ישמשו את המורות על-מנת לבנות מספר שיעורים משותפים במהלך השנה.

·        ישנם אלמנטים משותפים רבים בשלוש הדתות: איסלאם, נצרות ויהדות. משום כך, יבנו מורות הברק"ת תוכנית שנתית ובמסגרתה יציינו נקודות חיבור בתכני הלימוד אשר ישמשו אותם לבניית מספר שיעורים משותפים במהלך השנה.

·        העבודה בצוות משותף תסייע למורות באופן טכני (הכנת חומרי למידה) אך גם תתרום להרחבת אופקיהן ביחס לתרבות השנייה. לצוות זה יינתן זמן לעבודה משותפת.

·        השיעורים המשותפים יתנהלו על-פי הקריטריונים של מודל א' הוא המודל המשותף ברמת תכנון השיעורים, מהלכם והרפלקציה עליהם.