פורסם ב"הארץ" - 06:56 01/12/10

מאת אור קשתי

 

משרד החינוך פותח את אזורי הרישום לבתי הספר

לפי התוכנית, שתחל בשנה הבאה ב-10 רשויות, כל בי"ס באזור בחירה יתמקד בתחום כלשהו כגון מדע וספורט

 

משרד החינוך מקדם תוכנית לפתיחת אזורי הרישום לבתי הספר היסודיים, שיישומה צפוי להתחיל כבר בשנת הלימודים הבאה. התוכנית תאפשר מצד אחד להורים לבחור את המוסד החינוכי שבו ילמדו ילדיהם מבין כמה אפשרויות, ומצד שני תאסור על בתי ספר מבוקשים למיין תלמידים ולגבות דמי לימוד גבוהים.

בכירי משרד החינוך מאמינים כי התוכנית, שתפעל בשלב הראשון כפיילוט בכעשר רשויות מקומיות, תצמצם את כוח המשיכה של בתי הספר הפרטיים. מנגד, גורמים במערכת החינוך מזהירים כי התהליך עלול להביא דווקא להגדלת הפערים בין בתי הספר הציבוריים ולחיזוק השכבות המבוססות.

עד היום נקבע הרישום לבתי הספר היסודיים לפי אזור המגורים של התלמיד. על פי התוכנית החדשה, הרשויות המקומיות שישתתפו בפיילוט "תיישמנה אזור רישום משותף אחד לכל מוסדות החינוך היסודיים ולחטיבות הביניים", כפי שנכתב בטיוטת חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא, שהגיעה לידי "הארץ".

על פי הטיוטה, ב"אזור בחירה מבוקרת" יפעלו לפחות שני בתי ספר יסודיים, אך במשרד החינוך מקווים להגיע למצב שבו תינתן בחירה בין שלושה-חמישה מוסדות חינוך, שכל אחד מהם אמור לפתח מאפיינים ייחודיים כמו התמקדות במדעים, אמנות וספורט. עוד נקבע כי אזור הבחירה "חייב לקלוט את כל התלמידים בו, והוא אחראי להם עד לסיום לימודיהם". עם זאת, יש לציין כי החובה לא להנשיר תלמידים אינה מוטלת על בתי הספר עצמם.

התוכנית שמה דגש על "בחירה מושכלת", כלומר - העברת מידע להורים על המאפיינים של כל בית ספר ועל שוויון הזדמנויות בקבלה לכל מוסד חינוכי, כדי למנוע מצב "של סגרגציה חברתית מסוג כלשהו". ההורים יתבקשו לדרג את בתי הספר אליהם הם מבקשים לשלוח את ילדיהם, וייעשה מאמץ להיענות לבקשה הראשונה. במקרה שהביקוש לבית ספר מסוים יהיה גדול מיכולת הקליטה שלו תיערך הגרלה בין המבקשים, ותינתן עדיפות לילדים מקבוצות חלשות. כמו כן ייאסר על בית הספר לערוך מיונים בקבלה אליו, למעט מקרים שצריכים לקבל אישור מיוחד.

על פי התכנון, האזור שייפתח לבחירת הורים יכול להקיף רשות מקומית אחת או חלק ממנה, כמו גם להיות משותף לשתי רשויות סמוכות. בנוסף, יוכל האזור "להקיף את כל גישות החינוך הפועלות בתוכו, ובכלל זה חינוך מיוחד ורגיל, בתי ספר של התנועה הקיבוצית - החינוך ההתיישבותי, החינוך הממלכתי והממלכתי דתי, והחינוך המוכר שאינו רשמי". הכללת בתי הספר השייכים לקבוצה האחרונה, הנחשבים לפרטיים למחצה ואשר נמצאים במוקד מחלוקת ציבורית, תתאפשר בתנאי שהמוסד החינוכי "יקבל על עצמו את מכלול ההוראות והכללים שחלים לגבי מוסדות חינוך רשמיים, לרבות אי מיון תלמידים בקבלה למוסד ובהמשך הלימודים בו".

החלטה אחרת היא שכל בית ספר בעל ייחודיות יהיה "מחויב לקלוט עד 15% תלמידים בעלי צרכים מיוחדים או חינוך מיוחד, שהייחודיות יכולה לקדם אותם", וכן שכל רשות מקומית שתצטרף לפיילוט תהיה צריכה "לארגן את המידע על בתי הספר באופן שיגיע לכל התושבים. ייעשה כל מאמץ ליידע, כולל בשפות שונות, אוכלוסיות בעלות נגישות נמוכה למידע". עוד נכתב ש"בית הספר יצטרך להוכיח שעשה מאמץ מיוחד להגיע לאוכלוסיות מצוקה באזור, כדי לאפשר להן בחירה מושכלת". במסגרת זו יושם דגש על שיווק והסברה של בתי הספר גם ברוסית ובאמהרית.

"התוכנית החדשה תיתן תשובה לפיתויים שמציעים בתי הספר הפרטיים, וזאת במסגרת החינוך הציבורי הרשמי", אומר גורם בכיר במשרד החינוך, "הורים בוחרים במסגרת פרטית כי אין להם אמון במערכת הרגילה. אם לא נצליח להחזיר את אמון ההורים, מחר בבוקר יקומו עוד 20 בתי ספר כמו ?חברותא' (בית הספר הפרטי שקיבל לאחרונה רישיון על אף התנגדות המשרד, א"ק). זה מתכון בטוח להרחבת פערים".

טיוטת חוזר המנכ"ל אמנם מציינת כי בתי הספר באזור הבחירה צריכים להיות "דומים באיכותם", אולם לא מרחיבה בנושא. "תחרות בין בתי ספר יכולה לקדם את המוסדות החזקים, אבל לא תסייע לחלשים, שהתלמידים יברחו מהם", אומר פרופ' דן ענבר מהאוניברסיטה העברית בירושלים. ענבר עמד בעבר בראש ועדה ציבורית שקבעה כי לפני כל תהליך של פתיחת אזורי רישום יש להביא להשוואת הרמה בין בתי הספר. ללא מהלך כזה, מוסיף ענבר, מדובר ב"בחירה מדומה" בין מוסדות חזקים וחלשים, ממנה נהנים בדרך כלל הורים משכבות מבוססות.

עוד אומר פרופ' ענבר כי ההגרלה, במקרה של עודף ביקוש, "לא פותרת את בעיית אי-השוויון כי תלמידים ממשפחות חלשות בכלל לא מנסים להירשם לבתי הספר החזקים". לדבריו, משרד החינוך "צריך להגיד במדויק כיצד יקדם בתי ספר חלשים, ולא להניח שהתחרות תביא לשיפורם. אם לא תהיה השקעה כזאת כתנאי מקדים לפתיחת אזורי הרישום, יש סכנה שהתהליך יביא להפרטה מוסווית של מערכת החינוך".

"גם כיום יש איסור על עריכת מיונים לתלמידים ולכאורה יש פיקוח על ?תשלומי הורים מרצון', המאפשרים קניית שירותי חינוך ללא הגבלה. בפועל, הבקרה והאכיפה של משרד החינוך כמעט ולא קיימות. מלבד הצהרות בנושא, אין בתוכנית החדשה פירוט של המנגנון שימנע תופעות כאלה - אשר צפויות להתרחב עם פתיחת אזורי הרישום", מוסיפה יעל כפרי מהתוכנית "המשפט בשירות הקהילה" שבאוניברסיטת תל אביב.

בת"א לא אימצו את התוכנית

יש לציין כי בעוד משרד החינוך מקדם את פתיחת אזורי הרישום לבתי הספר כמדיניות רשמית, עיריית תל אביב החליטה בשנה שעברה דווקא לצמצם את בחירת ההורים. במקום בחירה בין חטיבות הביניים השונות בעיר, קבעה העירייה שתלמידי בתי הספר היסודיים יעברו אוטומטית לחטיבת ביניים, בהתאם לאזור מגוריהם, ואילו רק בשלב השני, במקרה שהתלמיד יעדיף ללמוד במקום אחר, תינתן בחירה בין כמה אפשרויות. על השינוי הוחלט לאחר כ-15 שנים שבהן הופעלה "תוכנית הבחירה" בתל אביב. תלונות מתמשכות מצד הורים על בתי הספר שנקבע כי יקלטו בסופו של התהליך את ילדיהם היו בין הסיבות לשינוי. את פתיחת אזורי הרישום בתל אביב הוביל בראשית שנות ה-90 שמשון שושני, מנכ"ל משרד החינוך כיום.